Pobytové oddělení se zvýšenou adiktologickou podporou.

Detašované pracoviště na adrese: Sulická 120, 140 00 Praha 4

Vedoucí oddělení

Bc. Bedřich Doležal

Tel: 778 704 000

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.