Omluvte prosím dočasné omezení našich webových stránek, v tuto chvíli pro Vás připravujeme novou prezentaci, doufáme, že se Vám bude líbit a najdete zde všechny potřebné informace, děkujeme.

 

 

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče je zařízení zaměřené na psychosociální problémy a poruchy v chování zejména u dívek ve věku 15 – 18 let. Základní diagnosticko-terapeutický program v rezidenční (pobytové) formě a navazujících ambulantních formách je realizován v sídle organizace, jednotlivé specializované programy  pak na odloučených pracovištích. Ty se věnují problematice nezletilých matek s dětmi, problematice klientek s prodlouženým pobytovým programem, další odloučené pracoviště je zaměřeno na program pro problematické uživatelky drog. Odloučenými pracovišti jsou také samostatné byty v aglomeraci Prahy. Etiologicky spadají řešené potíže do oblasti zdravotní, sociální, ale zejména psychosociální ve smyslu poruch ve vztazích a vývoji osobnosti. Další částí organizace je středisko výchovné péče s ambulantními pracovišti v Praze 12 – Modřanech a Příbrami. Součástí organizace je školní jídelna, která zajišťuje dieteticky řízené stravování v celodenních režimech jednotlivých programů, včetně odloučených pracovišť.

 

Zřizovatel

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 je zřízen jako příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Výsledek obrázku pro logo MŠMT

 

 

Ředitel

 

PaedDr. Jan Toman
Tel:        +420 241 723 646
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zástupce ředitele

Mgr. Markéta Vélová
Tel: +420 241 723 646
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2014-2015

Výroční zpráva 2015-2016

Výroční zpráva 2016-2017

Výroční zpráva 2017-2018

Výroční zpráva 2018-2019

Výroční zpráva 2019-2020

Výroční zpráva 2020-2021

Výroční zpráva 2021-2022


Vnitřní řád

 Vnitřní řád s účinností od 1. 1. 2020

 

Boj proti korupci

Katalog korupčních rizik DU Praha 4

Interní protikorupční program

Etický kodex

 

Minimální Preventivní Program

Minimální Preventivní Program

 

Vnitřní struktura

Vnitřní struktura