Oddělení je umístěno v samostatném objektu Na Dlouhé mezi 491/13, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky.

Oddělení pro matky s dětmi a nezletilé matky v náhradní výchově, tedy matky, u kterých soud rozhodl, že nemohou být ve vlastní rodině, protože rodina chybí, nebo není schopna (neumí, nemůže, nesmí nebo nechce) vytvořit přiměřené podmínky pro vývoj nezletilé, vzniklo při diagnostickém ústavu v Praze. Jde o koncepční krok směřující k zásadní kvalitativní změně v péči o část této populace.

Těhotenství je fenomén, který zásadním způsobem zasahuje do života matky, ale i celé rodiny, širšího prostředí. Koncept oddělení proto zahrnuje nejen zdravotní, sociální, výchovné aspekty ve vztahu k matce, zahrnuje i práci s celou rodinou a program rodiny pro novorozence.

Vedoucí oddělení

 

Mgr. Petra Koňaříková
Tel 241 717 001
E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.