Oddělení s výchovně léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí je umístěno v samostatném objektu

Sádecká 169, 252 30 Řevnice

tel. 257 721 795

Vedoucí oddělení

MUDr. Michaela Chrdlová
Tel 725 688 265