Středisko výchovné péče- ambulantní oddělení  Příbram

 je detašovaným pracovištěm poskytujícím poradenské a terapeutické služby dětem, dospívajícím a jejich rodinám na adrese:

Školní 129, 261 01 Příbram 8 (sídlíme v objektu bývalých rehabilitačních jeslí v Příbrami VIII)

tel.: 318 632 266, mobil: 778 701 560

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pracovní doba: Po – Pá 8-16 hod.

Ambulantní oddělení Střediska výchovné péče Příbram poskytuje preventivně výchovnou, soustavnou a komplexní péči dětem a mládeži, u níž je dominantní porucha chování. Odborní pracovníci střediska poskytují služby dětem, dospívajícím a jejich rodinám v případě hrozícího rizika poruchy chování nebo ohrožení jejich psychosociálního vývoje. Klienti se na nás obracejí s rodinnými, školními a osobními problémy, zejména s problémy v mezilidských vztazích. U části našich klientů se objevuje rizikové chování, často začínají experimentovat s návykovými látkami.   Naše práce je založena na soustavné, systematické a komplexní péči o ohroženou skupinu dětí a mládeže a má charakter preventivní, diagnostický, poradenský, terapeutický a metodický.

Vedoucí oddělení

PaedDr. Jana Eliášová
Tel 318 632 266
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podrobné informace o oddělení najdete na                       www.svppribram.cz