Oddělení je umístěno v samostatném objektu v ulici Nad Belárií 2048/25 v Praze 12 – Modřanech.

Na oddělení jsou přijímány dívky s obdobným programem – přípravy na povolání.

Metodicky vychází oddělení z cílů „domu na půl cesty“.

Klientky přicházejí zejména po základním diagnostickém pobytu s cílem cílené přípravy na povolání (dokončení školního roku, studia), sociální adjustace, podpory vztahu s rodinou.

Režim oddělení je postaven na samostatnosti, diskrétní soustavné kontrole, vedení k samostatnosti, soběstačnosti, hospodaření, domácí přípravě na školu, smysluplném trávení volného času nabídkou kulturních programů, sportu, rukodělných a výtvarných činností, vaření, nakupování, dále vztahu k institucím, společenské struktuře apod. Zásadní je příprava na realizaci dlouhodobého životního programu.

Vedoucí oddělení

 

Danuše Procházková
Tel 241 772 798
E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.